Hivi Punde!

RAIS JALAYA KIKWETE ATANGAZA MABADILIKO YA BARAZA LA MAWAZIRI

UHAMISHO NA UTEUZI WA MAWAZIRI NA NAIBU MAWAZIRI
______________________________________________
             Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete, amewahamisha na kuwateua baadhi ya Mawaziri na Naibu Mawaziri kama ifuatavyo:-
 
1.0              OFISI YA RAIS
 
Hakuna mabadiliko.
 
2.0              OFISI YA MAKAMU WA RAIS
 
2.1  Waziri wa Nchi (Muungano) - Hakuna mabadiliko
 
2.2   Mhe. Eng. Dr. Binilith Satano MAHENGE (Mb)
            Waziri wa Nchi (Mazingira).
 
2.3    Mhe. Ummy Ali MWALIMU (Mb)
                                                Naibu Waziri                            
 
 
3.0              OFISI YA WAZIRI MKUU
 
Hakuna mabadiliko
 
            4.0       WIZARA
           
                        4.1  WIZARA YA FEDHA
4.1.1        Mhe. Saada Mkuya SALUM (Mb)
            Waziri wa Fedha
                                    Mhe. Mwigulu Lameck NCHEMBA (Mb)           
                        Naibu Waziri wa Fedha
4.1.2        Mhe. Adam Kighoma Ali MALIMA (Mb)
                                                Naibu Waziri wa Fedha
 
                       
4.2              WIZARA YA MAMBO YA NJE NA USHIRIKIANO WA KIMATAIFA
 
Hakuna mabadiliko
 
           
4.3       WIZARA YA KATIBA NA SHERIA
 
4.3.1    Mhe. Dkt. Asha-Rose Mtengeti MIGIRO (Mb)
                        Waziri wa Katiba na Sheria
 
 
4.3.2        Naibu Waziri - Hakuna mabadiliko
 
 
4.4      WIZARA YA USHIRIKIANO WA AFRIKA MASHARIKI
 
Hakuna mabadiliko
 
 
            4.5       WIZARA YA VIWANDA NA BIASHARA
           
4.5.1    Waziri - Hakuna mabadiliko
 
4.5.2    Mhe. Janet Zebedayo MBENE (Mb)
                                                Naibu Waziri wa Viwanda na Biashara
 
 
            4.6       WIZARA YA ULINZI NA JESHI LA KUJENGA TAIFA
 
            Mhe. Dkt. Hussein Ali Mwinyi (Mb)
                                                Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa
 
           
4.7        WIZARA YA UJENZI
 
Hakuna mabadiliko
 
4.8       WIZARA YA MAMBO YA NDANI YA NCHI
 
4.8.1    Mhe. Mathias Meinrad CHIKAWE (Mb)
                        Waziri wa Mambo ya Ndani
                       
4.8.2        Naibu Waziri - Hakuna Mabadiliko
           

4.9       WIZARA YA AFYA NA USTAWI WA JAMII
 
4.9.1        Mhe. Dkt. Seif Seleman RASHIDI (Mb)
Waziri wa Afya na Ustawi wa Jamii
 
4.9.2        Mhe. Dkt. Kebwe Stephen KEBWE (Mb)
Naibu Waziri wa Afya na Ustawi wa Jamii
 
 
4.10     WIZARA YA ELIMU NA MAFUNZO YA UFUNDI
 
4.10.1  Waziri:  Hakuna mabadiliko
 
4.10.2  Mhe. Jenista Joakim MHAGAMA (Mb)
                                                Naibu Waziri wa Elimu na Mafunzo ya Ufundi
 
 
14.11   WIZARA YA MAENDELEO YA JAMII, JINSIA NA WATOTO
 
14.11.1  Waziri: Hakuna mabadiliko
 
14. 11.2 Mhe. Dkt. Pindi Hazara CHANA (Mb)
Naibu Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia na Watoto
 
 
14.12  WIZARA YA MAENDELEO YA MIFUGO NA UVUVI
 
14.12.1 Mhe. Dkt. Titus Mlengeya Dismas KAMANI (Mb)
Waziri wa Maendeleo ya Mifugo na Uvuvi
 
14.12.2 Mhe. Kaika Saning’o TELELE (Mb)
Naibu Waziri wa Maendeleo ya Mifugo na Uvuvi
 
14.13      WIZARA YA KAZI NA AJIRA
 
Hakuna mabadiliko
                                                              
14.14      WIZARA YA MAWASILIANO, SAYANSI NA TEKNOLOJIA
 
Hakuna mabadiliko
14.15   WIZARA YA ARDHI, NYUMBA NA MAENDELEO YA MAKAZI
 
14.15.1  Waziri - Hakuna mabadiliko
 
14.15.2  Mhe. George Boniface Taguluvala SIMBACHAWENE (Mb)
Naibu Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi
 
 
14.16   WIZARA YA MAJI
 
14.16.1  Waziri - Hakuna mabadiliko
 
14.16.2  Mhe. Amos Gabriel MAKALLA (Mb)
Naibu Waziri wa Maji
 
 
14.17  WIZARA YA KILIMO, CHAKULA NA USHIRIKA
 
14.17.1  Waziri - Hakuna mabadiliko
 
            14.17.2   Mhe. Godfrey Weston ZAMBI (Mb)
Naibu Waziri wa Kilimo, Chakula na Ushirika
 
 
            4.18     WIZARA YA UCHUKUZI
 
            Hakuna mabadiliko
 
 
4.19     WIZARA YA HABARI, VIJANA, UTAMADUNI NA MICHEZO
 
4.19.1  Waziri -  Hakuna mabadiliko
 
4.19.2  Mhe. Juma Selemani NKAMIA (Mb)
Naibu Waziri wa Habari, Vijana, Utamaduni na Michezo
 
 
4.20     WIZARA YA MALIASILI NA UTALII
 
4.20.1 Mhe. Lazaro Samuel NYALANDU (Mb)
Waziri wa Maliasili na Utalii
 
                        4.20.2 Mhe. Mahmoud Hassan MGIMWA (Mb)
                                                Naibu Waziri wa Maliasili na Utalii
 
4.21     WIZARA YA NISHATI NA MADINI
 
4.21.1    Waziri - Hakuna mabadiliko
 
4.21.2    Naibu Waziri (Madini) - Hakuna mabadiliko
 
4.21.3  Mhe. Charles Muhangwa KITWANGA (Mb)
 
Naibu Waziri (Nishati)
 
              
Balozi Ombeni Y. Sefue
KATIBU MKUU KIONGOZI

 Ikulu
DAR ES SALAAM
 19 Januari, 2014

No comments